Autor / Beteiligte : Amram ben Sheshna

 • Titelblatt
  Amram ben Sheshna / עמרם בן ששנא <גאון> ; ; Coronel, Nathan / קורונל, נחמן נתן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Warszawa : Nakład i własność domu handlowego S. Jawitz i syn ; Ṿarsha ; ווארשא, 625- = 1865- ; Warszawa : W drukarni Ch. Kelter'a i spółki
 • Titelblatt
  Amram ben Sheshna / עמרם בן ששנא <גאון> ; ; Coronel, Nathan / קורונל, נחמן נתן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Warszawa : Nakład i własność domu handlowego S. Jawitz i syn ; Ṿarsha ; ווארשא, 625 = 1865 ; Warszawa : W drukarni Ch. Kelter'a i spółki
 • Titelblatt
  Amram ben Sheshna / עמרם בן ששנא <גאון> ; ; Coronel, Nathan / קורונל, נחמן נתן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Warszawa : Nakład i własność domu handlowego S. Jawitz i syn ; Ṿarsha ; ווארשא, 625 = 1865 ; Warszawa : W drukarni Ch. Kelter'a i spółki