Neuzugänge

zu den Filteroptionen
vom 10.7.2018
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim / ספר שפתי ישינים

  Bass, Šabbetây Ben-Yôsēf / בס, שבתי בן יוסף ; ; Rubinshtain, Uri Tsevi / רובינשטיין, אורי צבי בן מרדכי ;
  Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim /
  Ḥeleḳ rishon

  lifne neʿarim ṿe-ḳetanim
  Bass, Šabbetây Ben-Yôsēf / בס, שבתי בן יוסף ;
  Defus sheniyah, Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim /
  Ḥeleḳ sheni

  ʿal mispar ha-sefarim ... asher lo hitpaḳdu be-ḥeleḳ ha-rishon ... ṿe-gam ... ha-sefarim ha-ḥadashim le-mi-yom tom ha-sefer ha-rishon ṿe-ʿad ʿatah
  Rubinshtain, Uri Tsevi / רובינשטיין, אורי צבי בן מרדכי ;
  Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]