24
PersonenB

zu den Filteroptionen
 
 • Titelblatt

  Sefer ʿEts shatul / ספר עץ שתול

  ṿe-hu Sefer ʿiḳarim
  Albo, Yosef / אלבו, יוסף ; Baschwitz, Hirsch Meir / באשוויץ, צבי הירש בן מאיר (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Nidpas ... poh ḳ.ḳ. Frankfurṭ de-Odrah : bi-defus Almanat ha-adon Doḳṭor und Proeser Grilo ... be-mitsṿot u-ṿe-hotsaʾot k.h.r.r. Tsevi Hirsh beha-manoaḥ k.h. Meʾir Baṭshvi z.l. ; נדפס פה ק״ק פרנקפורט דאדר״ה : בדפוס אלמנת האדון דאקטאר אונד פראעסער גרילא ... במצות ובהוצאות כה״רר צבי הירש בהמנוח כ״ה מאיר בטשווי׳ ז״ל, 548 [1787 oder 1788]
 • Titelblatt

  Ḥamishah ḥumshe Torah / חמשה חומשי תורה

  ʿim ha-hafṭarot ṿe-ḥamesh megilot : meduyaḳ heṭev
  Bamberger, Seligmann Baer / באמבערגער, יצחק דוב הלוי (Hrsg.) ; (Hrsg.) ; Adler, Abraham / אדלר, אברהם (Hrsg.) ; (Hrsg.) ; Lehmann, Marcus / למן, מאיר (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Hugah ṿe-nidpas me-ḥadash, Frankfurt am Main : Commissions-Verlag der J. Kauffmann'schen Buchhandlung, 5665 [1904/1905]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim / ספר שפתי ישינים

  Bas, Shabtai ben Yosef / בס, שבתי בן יוסף
  Zolḳṿi : Bi-defus ha-rabani ha-nagid ṿe-katsin ... Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס הרבני הנגיד וקצין ... מרדכי ראבין שטיין עט קאמפ׳, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim /
  Ḥeleḳ rishon

  lifne neʿarim ṿe-ḳetanim
  Bass, Šabbetây Ben-Yôsēf / בס, שבתי בן יוסף
  Defus sheniyah, Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Talmud leshon ʿIvri / ספר תלמוד לשון עברי

  kolel yesodot diḳduḳ ha-lashon : ha-tenuʿot ha-shemot ha-meʾulim ṿe-ha-milot shimush ha-lashon ṿe-harkavat maʾamarim
  Ben Zeʾev, Yehudah Leb / בן זאב, יהודה ליב
  Nidpas reviʿit, be-harbeh tosafot ṿe-tiḳunim u-veʾurim ṿe-harḥavat ha-lashon be-tiḳun yede ha-meḥaber, Nidpas be-Sudilḳov : [Verlag nicht ermittelbar] ; נדפס בסדילקאב : [מוציא לאור לא ידוע] ; Sudilkovʺ : Vʺ Tipografii L. Bilica ; Судилковъ : Въ Типографіи Л. Билица, 592 = 1831
 • Titelblatt

  Rabenu Saʿadyah gaʾon / רבנו סעדיה גאון

  (li-melot elef shanah li-shenat huladto)
  Bernfeld, Simon / ברנפלד, שמעון ; Seʿadyah <Gaʾon> / סעדיה <גאון>
  Krakau : Druck von Josef Fischer, Verlag von A. Faust's Buchhandlung ; Ḳraḳa : bi-defuso shel Yosef Fisher ; קראקא : בדפוסו של יוסף פישער, 652 = 1892
 • Titelblatt

  Mishnayot ... / משניות ...

  ʿim perush ha-gaʾon mo.h.r.R. ʿOvadyah mi-Berṭinorah ṿe-ʿim Tosfot Yom Ṭov ... ha-niḳra Lipman n.r.ṿ. ... ben Natan ... ben ... Mosheh Ṿalershṭain ... Leṿi Heler ... Nitḥadshu bo mahadurot rishonot ṿe-aḥeronot me-ha-gaʾon ha-meḥaber n.r.ṿ. ṿe-samnu be-gilayon ... yad peshuṭah moreh be-ʿetsbaʿ ʿalehem ... ṿe-hughu ... ʿa.y. ... ḥatan ha-gaʾon ... R. Tsevi ben ... R. Shalom Meliś n.r.ṿ. mi-ḳ.ḳ.Ḳ.
  Poh ḳ.ḳ. Ḳraḳa : ha-madpis Menaḥem Naḥum ben ... Mosheh Maizels z.l. ; פה ק״ק קראקא : ע̣״י המדפיס מנחם נחום בן ... משה מייזלס ז״ל, [403-] [1642-/1643-]
 • Titelblatt

  Mishnayot / משניות

  ʿim perushe ha-geʾonim ha-mefursamim Rabenu ʿOvady. mi-Berṭinorah ṿe-Tosfot Yom Ṭov ... Ṿe-elu nitʾosfu ... kol ḥilufe girsaʾot ... marʾeh meḳomot be-Rambam u-ṿe-Ṭur ṿe-Sh.ʿA ṿe-harbeh tiḳunim be-nuṣhaʾot u-marʾeh meḳomot ba-Shas asher huʿetaḳ mi-tokh ha-Shas ... shel ha-rav ... Yeshaʿyah Berlin ṿe-niḳra be-shem Rishon le-Tsiyon ...
  Be-Dihernfurṭ : bi-defus ... Yeḥiʾel Mikhal Mai ... mi-Bresloi ; בדיהרנפורט : בדפוס ... יחיאל מיכל מייא ... מברעסלויא, 543 [1782 oder 1783]
 • Titelblatt

  Mishnayot /
  1 : Seder Zeraʿim

  Berṭinorah, ʿOvadyah ben-Avraham mi- / עובדיה בן אברהם <מברטנורה> ; Maimonides, Moses / משה בן מימון ; Piḳ Berlin, Yeshaʿyahu / ברלין, ישעיה בן יהודה ; Mai, Jechiel Michel / מייא, יחיאל מיכל
  Dihrenfurṭ : Yeḥiʾel Mikhal May ; דיהרנפורט : יחיאל מיכאל מייא, 543 [1782 oder 1783]
 • Titelblatt

  Mishnayot /
  2 : Seder Moʿed

  Berṭinorah, ʿOvadyah ben-Avraham mi- / עובדיה בן אברהם <מברטנורה> ; Maimonides, Moses / משה בן מימון ; Piḳ Berlin, Yeshaʿyahu / ברלין, ישעיה בן יהודה ; Mai, Jechiel Michel / מייא, יחיאל מיכל
  Dihrenfurṭ : Yeḥiʾel Mikhal May ; דיהרנפורט : יחיאל מיכאל מייא, 543 [1782 oder 1783]
 • Titelblatt

  Mishnayot /
  5 : Seder Ḳodashim

  Berṭinorah, ʿOvadyah ben-Avraham mi- / עובדיה בן אברהם <מברטנורה> ; Maimonides, Moses / משה בן מימון ; Piḳ Berlin, Yeshaʿyahu / ברלין, ישעיה בן יהודה ; Mai, Jechiel Michel / מייא, יחיאל מיכל
  Dihrenfurṭ : Yeḥiʾel Mikhal May ; דיהרנפורט : יחיאל מיכאל מייא, 543 [1782 oder 1783]
 • Titelblatt

  Mishnayot /
  6 : Seder Ṭohorot

  Berṭinorah, ʿOvadyah ben-Avraham mi- / עובדיה בן אברהם <מברטנורה> ; Maimonides, Moses / משה בן מימון ; Piḳ Berlin, Yeshaʿyahu / ברלין, ישעיה בן יהודה ; Mai, Jechiel Michel / מייא, יחיאל מיכל
  Dihrenfurṭ : Yeḥiʾel Mikhal May ; דיהרנפורט : יחיאל מיכאל מייא, 543 [1782 oder 1783]
 • Titelblatt

  Sefer ʿir Binyamin asher banah ḥomat ha-'ir ụ-me-gedulehah ṿe-ʿamudim aśah le-bet bet Yiśra'el ḥeleq ha-sheni ... ha-rav ... Binyamin Ze'ev Ṿolf n.r.ụ [...]

  Binyamin Ze'ev Ṿolf
  Franḳfurṭ de-Oder : Beḳman ; Franḳfurṭ de-Oder : Goṭshalḳ ; Franḳfurṭ de-Oder : Mosheh Ben Yitsḥaḳ Hoḳ, [1698]
 • Titelblatt

  Sefer Masaʿot R. Binyamin mi-Ṭudelo / ספר מסעות ר׳ בנימין מטודילו

  neʿerakh ṿe-nisdar ʿa.p. 3 k.y. ʿatiḳe yomin ṿe-nusḥaʾot sheʾar sefarim shonim ʿim heʾarot ṿe-heʿarot u-mavo
  Binyamin ben Yonah <mi-Ṭudelah> / בנימין בן יונה <מטודילה> ; Grünhut, Lázár / גרינהוט, אלעזר (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Frankfurt a.M. : Verlag von J. Kauffmann, 1903 - 1904 ; [Yerushalayim] : Bi-defus Shemuʾel ha-Leṿi Tsuḳerman, 1903 - 1904
 • Titelblatt

  Beiträge zur Einleitung in die talmudische Literatur

  Bloch, Joseph S.
  Wien : Verlag der Buchhandlung D. Löwy, 1884
 • Titelblatt

  Das Spruchbuch nach Saadja

  ein Auszug aus Saadja's Kitab Ṭalab al-ḥikmah, Cap. 1-9 : als Beitrag zur Geschichte der Bibelauslegung ; Inaugural-Dissertation ...
  Bondi, Jonas
  Halle, 1888
 • Titelblatt

  Sefer Shire tehilah le-H. / ספר שירי תהלה לה׳ʹ

  devar yom be-yomo ...
  Bukhner, Zeʾev Ṿolf ben Daṿid / בוכנר, זאב וולף בן דוד
  Berlin : Bi-defus Ḥevrat Ḥinukh Neʿarim ; ברלין : בדפוס חברת חנוך נערים, 1797
 • Titelblatt

  Sefer Śefat yeter / ספר שפת יתר

  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; Bisliches, Mordechai Leib / ביסליכיס, מרדכי ליב (Hrsg.) ; (Hrsg.) ; Ibn Yaḥya, Bonsenior / אבן יהיא, בון שניור ; Seʿadyah <Gaʾon> / סעדיה <גאון> ; Dunash ben Labraṭ / דונש בן לברט
  Pressburg : Druck und Verlag von Anton Edlen von Schmid ; Presburg : Druḳ und ferlag fon Anṭon Edlen fon Shmid ; פרעסבורג : דרוק אונד פערלאג פאן אנטאן עדלען פאן שמיד, 1838
 • Titelblatt
 • Titelblatt

  Rabbi Mosis Majemonidis Liber Moreh nevukhim Doctor Perplexorum

  Ad dubia & obscuriora Scripturæ loca rectiùs intelligenda veluti Clavem continens, Prout in Praefatione, in quâ de Authoris vitâ, & Operis totius ratione agitur, pleniùs explicatur: Primùm ab Authore in Lingua Arabica ante CCCCL. circiter annos in Ægypto Conscriptus: Deinde à R[abbi] Samuele Aben Tybbon Hispano in Linguam Hebræam, stylo Philosophico & scholastico, adeoq́ue difficillimo, Translatus: ; Nunc verò novè, ... in Linguam Latinam perspicuè & fideliter Conversus, à Johanne Buxtorfio, Fil. Additi sunt Indices Locorum Scripturæ, Rerum, & Vocum Hebraicarum
  Maimonides, Moses ; Buxtorf, Johann ; Ibn-Tibon, Shemuʾel ben Yehudah
  Basileæ : König : Genath, 1629