PersonenS

zu den Filteroptionen
 • Titelblatt

  Sefer Tana de-ve Eliyahu / ספר תנא דבי אליהו

  raba ṿe-zuṭa : mevoʾar ṿe-shiṿam she-kol le-havin meʿat bi-devaraṿ ha-ḳedoshim ṿe-ha-beʾur niḳra bi-shemo Meʾore esh
  Lemberg : gedruckt bei Abr. Jos. Madles ; Lemberg : Bi-defus shel ha-Rav ha-gevir ha-mefursam mo.h.R.r. Avraham Yosef ben Aharon Madpis ; Lemberg : בדפוס של הרב הגביר המפורסם מוהר"ר אברהם יוסף בן אהרן מדפיס, 624 = 1864
 • Titelblatt

  Otsar ha-milim ha-kelali / אוצר המלים הכללי

  ha-kolel shorashe lashon ha-ʿIvrit ha-ḥadashah ... ʿim ʿerekh ha-milot ha-zarot
  Schulbaum, Moses / שולבוים, משה ;
  Lemberg : Michael Wolf ; Levuv : Mikhal Ṿolf ; לבוב : מיכל וואלף, 1880