19
Ort

zu den Filteroptionen
 
 • Titelblatt

  Mevoʾ ha-Yerushalmi / מבוא הירושלמי

  Frankel, Zacharias / פרנקל, זכריה
  Vratislaviae : Sumptibus Schletter (H. Skutsch) ; Bresloi : Shleṭṭer (H. Śḳuṭsh) ; ברעסלויא : שלעטטער (ה. שקוטש), 630 = 1870 ; Berlin : Druck von Albert Lewent, 630 = 1870
 • Titelblatt

  Diṿan le-Rabi Avraham ben ʿEzra / דיואן לרבי אברהם בן עזרא

  u-ve-tokho Igeret Ḥai ben Meḳits
  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; Steinschneider, MoritzEgers, Jakob / שטינשנידר, משהאיגר, עקיבא בן יוסף (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Frankfurt am Main : in Commision: J. Kauffmann, 1886 = 646 ; Berlin : bi-defus shel Tsevi Hirsh Iṭtsḳoṿsḳi, 1886 = 646
 • Titelblatt

  Sefer ha-emunot ṿe-ha-deʿot / ספר האמונות והדעות

  ṿe-hu kolel ʿaśarah maʾamarim ...
  Seʿadyah <Gaʾon> / סעדיה <גאון> ; Ibn Tibon, Yehudah / אבן תבון, יהודה בן שאול
  Halbershṭadṭ : ʿal hotsaʾot Yeruḥam Fishel ; האלבערשטאדט : על הוצאות ירוחם פישל ; Laiptsig : be-defus ha-meshubaḥ shel ha-adon Leʾoipold Shnois ; לייפציג : בדפוס המשובח של האדון ליאיפולד שנויס, 619 [1858 oder 1859]
 • Titelblatt

  Megilat Taʿanit / מגילת תענית

  hi ha-nodaʿat u-mefursemet mi-yeme ḥakhme ha-Mishnah ṿe-ha-Talmud, ṿe-nikhtevah ʿa.y. Ḥananya ben Ḥizḳiyah ben Guryon ṿe-siʿato ... ʿim pe. meluḳaṭ mi-Bavli ṿi-Yerushalmi u-pe. Rashi ṿe-Tos.
  [Ḳenigsberg] : Nidpas ʿa.y. R. Ṭoviyahu ha-Kohen Efrati ṿe-R. Yosef Beḳḳer n.y. ; [קניגסברג] : נדפס ע״י ר׳ טוביהו הכהן אפרתי ור׳ יוסף בעקקער נ״י, [1858?]
 • Titelblatt

  Sefer Keli neḥoshet / ספר כלי נחושת

  ṿe-hu beʾur melekhet keli ha-atsṭralob ... huva rishonah li-defus
  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; Edelmann, Zebi Hirsch ben Mordechai / אדלמן, צבי הירש (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Königsberg : Gedruckt in der Hartungschen Hofbuchdruckerei ; P.k.k. Ḳenigsberg be-Praisen ; פק״ק קעניגסבערג בפרייסען, 5605 = 1845
 • Titelblatt

  Sefer matsref ha-ʿavodah / ספר מצרף העבודה

  hu ṿikuaḥ asher hayah zeh ke-shivʿim u-shetayim shanah ben shene gedole ha-dor, ha-eḥad mi-ʿedat ha-Ḥasidim, ṿe-ha-sheni mi-ʿedat ha-Minagedim (!) ...
  Segalovits, Dov Ber ben Shalom ha-Leṿi / סגלוביץ, דוב בר בן שלום הלוי
  Kenigsberg : [Verlag nicht ermittelbar] ; קעניגסבערג : [חסר שם בית־הוצאה], 618 [1857/1858] ; Kenigsberg : gedruḳṭ bay Gruber eṭ Langrien, 618 [1857/1858]
 • Titelblatt

  Der Commentar des Maimonides zum Tractat Demai

  Arabischer Text mit hebräischer Uebersetzung und Anmerkungen
  Zivi, Joseph ; Maimonides, Moses
  Berlin : Itzkowski, 1891
 • Titelblatt

  Sefer ha-Musar / ספר המוסר

  ʿAzaryah ibn Efrayim <mi-Modinah> / אפרים בן יואב <ממודנה> ; Wittkower, Jochanan S. / וויטקובר, יוחנן בן שלמה זלמן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Lyck : Herausgegeben im Selbstverlage des Vereins M'kitze Nirdamim (L. Silbermann), 1871 ; Lyck : Schnellpressendruck von Rudolph Siebert, 1871
 • Titelblatt

  Ḥoveret Yen Levanon / חוברת יין לבנון

  sheloshah sefarim niftaḥim : perush ʿal masekhet Rosh ha-shanah le-ha-Rambam, S. Zekhut adam le-R. Daṿid mi-Roḳa Marṭika, S. Saʿashuʿim le-R. Yosef Zabara
  Maimonides, Moses / משה בן מימון ; Roquemartine, David / דוד ; Ibn-Zabârā, Yôsēf Ben-Mē'îr / אבן זבארה, יוסף בן מאיר ; Bril, Yeḥiʾel / בריל, יחיאל (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Paris : J. Bril, 626 = 1866 ; Pariś : Typ. Guérin, 626 = 1866
 • Titelblatt

  Masaʿ be-ʾerets ha-ḳedem

  u-moreh derekh le-khol ha-nosʿim la-ʾarets ha-ḳedoshah u-Mitsrayim ; ṿe-nilṿeh elaṿ tavnit ha-piramiden ṿe-ha-sfinḳs
  Deinard, Ephraim
  Presburg : Nidpas be-defus shel Daṿid Loṿi ṿe-Avraham Daṿid Alḳalai, 643 [1882/1883]
 • Titelblatt

  Sefer Śefat yeter / ספר שפת יתר

  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; Bisliches, Mordechai Leib / ביסליכיס, מרדכי ליב (Hrsg.) ; (Hrsg.) ; Ibn Yaḥya, Bonsenior / אבן יהיא, בון שניור ; Seʿadyah <Gaʾon> / סעדיה <גאון> ; Dunash ben Labraṭ / דונש בן לברט
  Pressburg : Druck und Verlag von Anton Edlen von Schmid ; Presburg : Druḳ und ferlag fon Anṭon Edlen fon Shmid ; פרעסבורג : דרוק אונד פערלאג פאן אנטאן עדלען פאן שמיד, 1838
 • Titelblatt

  Rabi Mosheh Ḥayim Lutsaṭo / רבי משה חיים לוצטו

  ḥayaṿ u-feʿulotaṿ be-shira, be-ḥokhmah u-ve-kabalah
  Kahana, Avraham / כהנא, אברהם בן מרדכי ; Lutsaṭo, Mosheh Ḥayim / לוצטו, משה חיים
  Ṿarsha : Hotsaʾat "Tushiyah" ; ווארשא : הוצאת "תושיה" ; $ULatn%Varšava : Izdanie "Tušija" ; Варшава : Изданіе "Тушія", 1898
 • Titelblatt

  Sefer ha-Kuzari / ספר הכוזרי

  Yehudah <ha-Leṿi> / יהודה בן שמואל, הלוי ; Slutzki, David / סלוצקי, דוד בן לוי (Hrsg.) ; (Hrsg.) ; Ibn Tibon, Yehudah / אבן תבון, יהודה בן שאול
  Ṿarsha ; ווארשא ; Warschau : Druk von F. Baumritter i I. Rothblatt, 627 = 1866
 • Titelblatt

  Sefer ha-Miluʾim / ספר המילואים

  o Mashbir he-ḥadash : bo asafti u-mileti otsar milim ha-nimtsaʾim be-divre rabotenu ...
  Schönhack, Joseph / שיינהאק, יוסף בנימין דוב
  Warschau : Gedrukt bei J. Goldman ; Ṿarsha : Bi-defus R. Y. Goldman ; ווארשא : בדפוס ר׳ י. גאלדמאן, 629 = 1869
 • Titelblatt

  Meʾir ʿayin / מאיר עין

  ʿal Seder ṿe-hagadah shel lele Pesaḥ
  Friedmann, Meir / פרידמן, מאיר
  Ṿina : im Zelbsṭferlage des Ferfassers ; ווינא : זעלבסטפערלאגע דעס פערפאססערס, 655 [1894 oder 1895] ; Ṿien : Druḳ fon Moriṭts Ḳneppelmakher, 655 [1894 oder 1895]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim / ספר שפתי ישינים

  Bas, Shabtai ben Yosef / בס, שבתי בן יוסף
  Zolḳṿi : Bi-defus ha-rabani ha-nagid ṿe-katsin ... Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס הרבני הנגיד וקצין ... מרדכי ראבין שטיין עט קאמפ׳, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim /
  Ḥeleḳ rishon

  lifne neʿarim ṿe-ḳetanim
  Bass, Šabbetây Ben-Yôsēf / בס, שבתי בן יוסף
  Defus sheniyah, Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim /
  Ḥeleḳ sheni

  ʿal mispar ha-sefarim ... asher lo hitpaḳdu be-ḥeleḳ ha-rishon ... ṿe-gam ... ha-sefarim ha-ḥadashim le-mi-yom tom ha-sefer ha-rishon ṿe-ʿad ʿatah
  Rubinshtain, Uri Tsevi / רובינשטיין, אורי צבי בן מרדכי ; Bass, Šabbetây Ben-Yôsēf / בס, שבתי בן יוסף
  Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Seder Rav ʿAmram Gaʾon z.l. / סדר רב עמרם גאון ז״ל

  Amram ben Sheshna / עמרם בן ששנא ; Coronel, Nathan / קורונל, נחמן נתן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Ṿarsha ; ווארשא ; Warszawa : Nakład i własność domu handlowego S. Jawitz i syn, 625 = 1865 ; Warszawa : W drukarni Ch. Kelter'a i spółki, 625 = 1865