38
Place

jump to filter-options
 
 • Title page

  Petaḥ ʿenayim / פתח עינים

  ṿe-hu ḳunṭres aḥaron le-ha-sefer ha-gadol ha-nifla Shevirat luḥot ha-aṿen
  Emden, Yaʿaḳov / אמדן, יעקב בן צבי
  [Alṭona] : [Yaʿaḳov ʿEmden] ; [אלטונא] : [יעקב עמדין], [1757?]
 • Title page

  Masekhet Megilat taʿanit / מסכת מגלית תענית

  reʾeh zeh ḥadash asher lo hayah le-ʿolami masekhet zo ʿim perush maspiḳ she-nilḳaṭ min sugyot u-masḳanot Talmud Bavli ṿe-Talmud Yerushalmi, min Rashi ṿe-Tosafo. u-lifʿamim me-ḥadesh ha-meḥaber perush ... ṿe-niḳra shemo Perush kolel shel Maharʾah ʿal shem she-kolel kol ha-perushim Perush Rashi ṿe-Tosafot ... gam perush ʿal ha-Milo. zarot a.p. sefer ha-neḥmad ʿArukh ḥadash ṿe-hemah mi-tsad a. shel zeh ha-sefer u-mi-tsad ha-b. ḥidushe ha-meḥaber ... Ṿe-niḳraʾim Ḥidushe Maharah ʿal shemo ... Avraham ha-Leṿi ben ... Yosef Segal ... ben ... Avraham Perets Segal ... mi-ḳ.ḳ Ḳraḳa ...
  Avraham Segal <mi-Ḳraḳo> / אברהם הלוי בן יוסף סגʺל בן אברהם פרץ סגʺל <מקראקא>
  Nidpas be-Amśṭerdam : [ʿImanuʾel Benveniśte] ; נדפס באמשטרדם : [עמנואל בנבנישתי], 419 [1658/1659]
 • Title page

  Sefer ha-Tashbets / ספר התשבץ

  Duran, Shimʿon ben Tsemaḥ / דוראן, שמעון בר צמח
  Amśṭerdam : Naftali Hirts Leṿi Rofe ben Aleksander Zisḳind Leṿi mi-ʿEmdin ; אמשטרדם : נפתלי הירץ לוי בן אלכסנדר זיסקינד לוי מעמדין, 498 [1737/1738]
 • Title page

  Sefer Mashmiʿa Yeshuʿah / ספר משמיע ישועה

  Abravanel, Yitsḥaḳ / אברבנאל, יצחק
  Poh Amśṭerdam : Nidpas be-vet ʿEmanuʾel Benveniśte ; פה אמשטרדם : נדפס בבית עמנואל בנבנשתי, 404 [1643 oder 1644]
 • Title page

  Rabbi Mosis Majemonidis Liber Moreh nevukhim Doctor Perplexorum

  Ad dubia & obscuriora Scripturæ loca rectiùs intelligenda veluti Clavem continens, Prout in Praefatione, in quâ de Authoris vitâ, & Operis totius ratione agitur, pleniùs explicatur: Primùm ab Authore in Lingua Arabica ante CCCCL. circiter annos in Ægypto Conscriptus: Deinde à R[abbi] Samuele Aben Tybbon Hispano in Linguam Hebræam, stylo Philosophico & scholastico, adeoq́ue difficillimo, Translatus: ; Nunc verò novè, ... in Linguam Latinam perspicuè & fideliter Conversus, à Johanne Buxtorfio, Fil. Additi sunt Indices Locorum Scripturæ, Rerum, & Vocum Hebraicarum
  Maimonides, Moses ; Buxtorf, Johann ; Ibn-Tibon, Shemuʾel ben Yehudah
  Basileæ : König : Genath, 1629
 • Title page

  Honein Ibn Ishâk, Sinnsprüche der Philosophen

  Ḥunain Ibn-Isḥāq ; Löwenthal, Abraham
  Berlin : Calvary, 1896
 • Title page

  Das Buch al-Chazarî

  Yehudah <ha-Leṿi> ; Hirschfeld, Hartwig
  Breslau : Verlag von Wilhelm Koebner, 1885
 • Title page

  Mevoʾ ha-Yerushalmi / מבוא הירושלמי

  Frankel, Zacharias / פרנקל, זכריה
  Vratislaviae : Sumptibus Schletter (H. Skutsch) ; Bresloi : Shleṭṭer (H. Śḳuṭsh) ; ברעסלויא : שלעטטער (ה. שקוטש), 630 = 1870 ; Berlin : Druck von Albert Lewent, 630 = 1870
 • Title page

  Sefer Yeriʿot Shelomoh / ספר יריעת שלמה

  ṿe-hu beʾur ʿal shemot nirdafim she-bi-leshon ʿIvri
  Pappenheim, Salomon S. / פפנהים, שלמה
  Dyhernfurth : Mai ; Rödelheim : Heidenheim ; Dihernfurṭ : Mai ; דיהרנפורט : מייא, 1784-1831
 • Title page

  Diṿan le-Rabi Avraham ben ʿEzra / דיואן לרבי אברהם בן עזרא

  u-ve-tokho Igeret Ḥai ben Meḳits
  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; Steinschneider, MoritzEgers, Jakob / שטינשנידר, משהאיגר, עקיבא בן יוסף (Ed.) ; (Ed.)
  Frankfurt am Main : in Commision: J. Kauffmann, 1886 = 646 ; Berlin : bi-defus shel Tsevi Hirsh Iṭtsḳoṿsḳi, 1886 = 646
 • Title page

  Sefer ʿir Binyamin asher banah ḥomat ha-'ir ụ-me-gedulehah ṿe-ʿamudim aśah le-bet bet Yiśra'el ḥeleq ha-sheni ... ha-rav ... Binyamin Ze'ev Ṿolf n.r.ụ [...]

  Binyamin Ze'ev Ṿolf
  Franḳfurṭ de-Oder : Beḳman ; Franḳfurṭ de-Oder : Goṭshalḳ ; Franḳfurṭ de-Oder : Mosheh Ben Yitsḥaḳ Hoḳ, [1698]
 • Title page

  Sefer ohel Yaʿaḳov ṿe-huh ḥibur na'eh ṿe-neḥmad ʿal maʿamerim tamuheh ḥidushe agadot ṿe-ḥidushe ṭeʿamim ...

  Shapira, Yaʿaḳov Kahana / יעקב כהנא שפירא
  Franḳfurṭ de-Odrah : Goṭshalḳ, 479 [1719]
 • Title page

  Sefer Masaʿot R. Binyamin mi-Ṭudelo / ספר מסעות ר׳ בנימין מטודילו

  neʿerakh ṿe-nisdar ʿa.p. 3 k.y. ʿatiḳe yomin ṿe-nusḥaʾot sheʾar sefarim shonim ʿim heʾarot ṿe-heʿarot u-mavo
  Binyamin ben Yonah <mi-Ṭudelah> / בנימין בן יונה <מטודילה> ; Grünhut, Lázár / גרינהוט, אלעזר (Ed.) ; (Ed.)
  Frankfurt a.M. : Verlag von J. Kauffmann, 1903 - 1904 ; [Yerushalayim] : Bi-defus Shemuʾel ha-Leṿi Tsuḳerman, 1903 - 1904
 • Title page

  Sefer ha-emunot ṿe-ha-deʿot / ספר האמונות והדעות

  ṿe-hu kolel ʿaśarah maʾamarim ...
  Seʿadyah <Gaʾon> / סעדיה <גאון> ; Ibn Tibon, Yehudah / אבן תבון, יהודה בן שאול
  Halbershṭadṭ : ʿal hotsaʾot Yeruḥam Fishel ; האלבערשטאדט : על הוצאות ירוחם פישל ; Laiptsig : be-defus ha-meshubaḥ shel ha-adon Leʾoipold Shnois ; לייפציג : בדפוס המשובח של האדון ליאיפולד שנויס, 619 [1858 oder 1859]
 • Title page

  Megilat Taʿanit / מגילת תענית

  hi ha-nodaʿat u-mefursemet mi-yeme ḥakhme ha-Mishnah ṿe-ha-Talmud, ṿe-nikhtevah ʿa.y. Ḥananya ben Ḥizḳiyah ben Guryon ṿe-siʿato ... ʿim pe. meluḳaṭ mi-Bavli ṿi-Yerushalmi u-pe. Rashi ṿe-Tos.
  [Ḳenigsberg] : Nidpas ʿa.y. R. Ṭoviyahu ha-Kohen Efrati ṿe-R. Yosef Beḳḳer n.y. ; [קניגסברג] : נדפס ע״י ר׳ טוביהו הכהן אפרתי ור׳ יוסף בעקקער נ״י, [1858?]
 • Title page

  Sefer Keli neḥoshet / ספר כלי נחושת

  ṿe-hu beʾur melekhet keli ha-atsṭralob ... huva rishonah li-defus
  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; Edelmann, Zebi Hirsch ben Mordechai / אדלמן, צבי הירש (Ed.) ; (Ed.)
  Königsberg : Gedruckt in der Hartungschen Hofbuchdruckerei ; P.k.k. Ḳenigsberg be-Praisen ; פק״ק קעניגסבערג בפרייסען, 5605 = 1845
 • Title page

  Sefer matsref ha-ʿavodah / ספר מצרף העבודה

  hu ṿikuaḥ asher hayah zeh ke-shivʿim u-shetayim shanah ben shene gedole ha-dor, ha-eḥad mi-ʿedat ha-Ḥasidim, ṿe-ha-sheni mi-ʿedat ha-Minagedim (!) ...
  Segalovits, Dov Ber ben Shalom ha-Leṿi / סגלוביץ, דוב בר בן שלום הלוי
  Kenigsberg : [Verlag nicht ermittelbar] ; קעניגסבערג : [חסר שם בית־הוצאה], 618 [1857/1858] ; Kenigsberg : gedruḳṭ bay Gruber eṭ Langrien, 618 [1857/1858]
 • Title page

  Bibliotheca rabbinica

  eine Sammlung alter Midraschim
  Wünsche, August
  Leipzig : Otto Schulze, 1880-
 • Title page

  Der Commentar des Maimonides zum Tractat Demai

  Arabischer Text mit hebräischer Uebersetzung und Anmerkungen
  Zivi, Joseph ; Maimonides, Moses
  Berlin : Itzkowski, 1891
 • Title page

  Corpus Tannaiticum

  Lipsiae : Fock, 1917-