Titel

zu den Filteroptionen
  • Titelblatt

    Mishle / משלי

    ʿim beʾur ṿe-targum Ashkenazi ... gam Pe. Rashi ṿe-Sefer Mikhlal Yofi ʿim tosefet Leḳeṭ shikheḥah
    Abendana, Jacob ben Joseph / אבנדאנה, יעקב בן יוסף
    Ke-asher nidpas be-ḳ.ḳ Berlin [1790] u-be-Ṿin [1799], Oifibakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits ; אופיבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם סג"ל שפיץ, 565 [1804 oder 1805]