1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Personen = Shelomoh ben Yitsḥaḳ
  • Titelblatt

    Sifre Ḳodesh /
    8 : Sefer Melakhim

    Landau, Moses I. / לנדא, משה בן ישראל (Hrsg.) ; (Hrsg.) ; Weisse, Joseph / ווייסע, יוסף
    Prag : Druck und Verlag des M.I. Landau, 596 = 1836