Suchergebnis

zu den Filteroptionen
Suche nach: Ort = Ṿarsha
  • Titelblatt

    Ḥokhmat ha-yad

    gam ḥokhmat ha-partsuf ...
    Galino, Eliyahu Mosheh ; גאלינה, אליהו משה
    Ṿarsha : Shḳlaṿer ; וורשא : שקלאווער, 1839