Suchergebnis

zu den Filteroptionen
Suche nach: Personen = Mendelssohn, Moses
 • Titelblatt

  [Sefer Shemuʾel] / [ספר שמואל]

  In: Sefer Ḳiryah neʼemanah : kolel Neviʼim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l. ... Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi
  5565 [1804/1805]
 • Titelblatt

  Sefer Ḳiryah neʼemanah /
  [2.3] : Sefer Yeḥezḳel

  Fyorda : Itsaḳ ben Daṿid Tsirendorf ; פיורדא : איצק בן דוד צירענדארף, 5572 [1811/1812]