Personen

zu den Filteroptionen
 
 • Titelblatt

  Corpus Tannaiticum

  Lipsiae : Fock, 1917-
 • Titelblatt

  Sefer Mashmiʿa Yeshuʿah / ספר משמיע ישועה

  Abravanel, Yitsḥaḳ / אברבנאל, יצחק ;
  Poh Amśṭerdam : Nidpas be-vet ʿEmanuʾel Benveniśte, 404 [1643 oder 1644]
 • Titelblatt

  Sefer ʿEts shatul / ספר עץ שתול

  ṿe-hu Sefer ʿiḳarim
  Albo, Yosef / אלבו, יוסף ; ; Baschwitz, Hirsch Meir / באשוויץ, צבי הירש בן מאיר (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Nidpas ... poh ḳ.ḳ. Frankfurṭ de-Odrah : bi-defus Almanat ha-adon Doḳṭor und Proeser Grilo ... be-mitsṿot u-ṿe-hotsaʾot k.h.r.r. Tsevi Hirsh beha-manoaḥ k.h. Meʾir Baṭshvi z.l., 548 [1787 oder 1788]
 • Titelblatt

  Hilkhot Rav Alfas / הלכות רב אלפס

  ʿim kol ha-nimtsa be-sifre ha-Alfasi she-nidpesu le-fanaṿ ad ha-yom ḥadashim gam yeshanim
  Alfasî, Yiṣḥāq Ben-Yaʿaqov / אלפסי, יצחק בן יעקב ;
  Be-Zultsbakh : Be-vet u-vi-defus .... Meshulam Zalman ... ben ... Aharon z.ts.l., [5]522 [1761/1762]-[5]526 [1765/1766]
 • Titelblatt

  Seder Rav ʿAmram Gaʾon z.l. / סדר רב עמרם גאון ז״ל

  Amram ben Sheshna / עמרם בן ששנא ; ; Coronel, Nathan / קורונל, נחמן נתן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Ṿarsha, 625 = 1865
 • Titelblatt

  Masekhet Megilat taʿanit / מסכת מגלית תענית

  reʾeh zeh ḥadash asher lo hayah le-ʿolami masekhet zo ʿim perush maspiḳ she-nilḳaṭ min sugyot u-masḳanot Talmud Bavli ṿe-Talmud Yerushalmi, min Rashi ṿe-Tosafo. u-lifʿamim me-ḥadesh ha-meḥaber perush ... ṿe-niḳra shemo Perush kolel shel Maharʾah ʿal shem she-kolel kol ha-perushim Perush Rashi ṿe-Tosafot ... gam perush ʿal ha-Milo. zarot a.p. sefer ha-neḥmad ʿArukh ḥadash ṿe-hemah mi-tsad a. shel zeh ha-sefer u-mi-tsad ha-b. ḥidushe ha-meḥaber ... Ṿe-niḳraʾim Ḥidushe Maharah ʿal shemo ... Avraham ha-Leṿi ben ... Yosef Segal ... ben ... Avraham Perets Segal ... mi-ḳ.ḳ Ḳraḳa ...
  Avraham Segal <mi-Ḳraḳo> / אברהם הלוי בן יוסף סגʺל בן אברהם פרץ סגʺל <מקראקא> ;
  Nidpas be-Amśṭerdam : [ʿImanuʾel Benveniśte], 419 [1658/1659]
 • Titelblatt

  Megilat Taʿanit / מגילת תענית

  hi ha-nodaʿat u-mefursemet mi-yeme ḥakhme ha-Mishnah ṿe-ha-Talmud, ṿe-nikhtevah ʿa.y. Ḥananya ben Ḥizḳiyah ben Guryon ṿe-siʿato ... ʿim pe. meluḳaṭ mi-Bavli ṿi-Yerushalmi u-pe. Rashi ṿe-Tos.
  [Ḳenigsberg] : Nidpas ʿa.y. R. Ṭoviyahu ha-Kohen Efrati ṿe-R. Yosef Beḳḳer n.y. ; [קניגסברג] : נדפס ע״י ר׳ טוביהו הכהן אפרתי ור׳ יוסף בעקקער נ״י, [1858?]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim / ספר שפתי ישינים

  Bas, Shabtai ben Yosef / בס, שבתי בן יוסף ;
  Zolḳṿi : Bi-defus ha-rabani ha-nagid ṿe-katsin ... Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp., 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim /
  Ḥeleḳ rishon

  lifne neʿarim ṿe-ḳetanim
  Bass, Šabbetây Ben-Yôsēf / בס, שבתי בן יוסף ;
  Defus sheniyah, Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer ʿir Binyamin asher banah ḥomat ha-'ir ụ-me-gedulehah ṿe-ʿamudim aśah le-bet bet Yiśra'el ḥeleq ha-sheni ... ha-rav ... Binyamin Ze'ev Ṿolf n.r.ụ [...]

  Binyamin Ze'ev Ṿolf
  Poh k.k. Franḳfurṭ de-Odern : miṭ oif zikht ha-adon Yoḥanan Kriśtof Beḳman doḳṭer ṿe-profeser be-ʿir ... Franḳfurṭ de-Oder || gedruḳṭ in hoiz bai den Hern Mikhel Goṭ Shalḳ, [1698]
 • Titelblatt

  Sefer Masaʿot R. Binyamin mi-Ṭudelo / ספר מסעות ר׳ בנימין מטודילו

  neʿerakh ṿe-nisdar ʿa.p. 3 k.y. ʿatiḳe yomin ṿe-nusḥaʾot sheʾar sefarim shonim ʿim heʾarot ṿe-heʿarot u-mavo
  Binyamin ben Yonah <mi-Ṭudelah> / בנימין בן יונה <מטודילה> ; ; Grünhut, Lázár / גרינהוט, אלעזר (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Frankfurt a.M. : Verlag von J. Kauffmann, 1903 - 1904
 • Titelblatt

  Masaʿ be-ʾerets ha-ḳedem

  u-moreh derekh le-khol ha-nosʿim la-ʾarets ha-ḳedoshah u-Mitsrayim ; ṿe-nilṿeh elaṿ tavnit ha-piramiden ṿe-ha-sfinḳs
  Deinard, Ephraim
  Presburg : Nidpas be-defus shel Daṿid Loṿi ṿe-Avraham Daṿid Alḳalai, 643 [1882/1883]
 • Titelblatt

  Sefer ha-Tashbets / ספר התשבץ

  Duran, Shimʿon ben Tsemaḥ / דוראן, שמעון בר צמח ;
  Amśṭerdam : Naftali Hirts Leṿi Rofe ... ben Aleksander Zisḳind Leṿi mi-ʿEmdin, 498 [1737/1738]
 • Titelblatt

  Petaḥ ʿenayim / פתח עינים

  ṿe-hu ḳunṭres aḥaron le-ha-sefer ha-gadol ha-nifla Shevirat luḥot ha-aṿen
  Emden, Yaʿaḳov / אמדן, יעקב בן צבי
  [Alṭona] : [Yaʿaḳov ʿEmden] ; [אלטונא] : [יעקב עמדין], [1757?]
 • Titelblatt

  Mevoʾ ha-Yerushalmi / מבוא הירושלמי

  Frankel, Zacharias / פרנקל, זכריה ;
  Vratislaviae : Sumptibus Schletter (H. Skutsch), 630 = 1870
 • Titelblatt

  Meʾir ʿayin / מאיר עין

  ʿal Seder ṿe-hagadah shel lele Pesaḥ
  Friedmann, Meir / פרידמן, מאיר ;
  Ṿina : im Zelbsṭferlage des Ferfassers, 655 [1894 oder 1895]
 • Titelblatt

  Sefer ʿAtsmot Yosef / ספר עצמות יוסף

  ṿe-hu beʾur kelalim meḥudashim she-ha-Torah nidreshet ba-hem ... : gam ba ha-beʾur be-ʿiyun u-ve-filpul nimrats be-masekhet Ḳidushin mi-teḥilatah ʿad sofah ... gam ... be-sugyat Parah ṿe-Raḥel be-p. Kol ha-baśar u-ve-sof pereḳ Ketsad ha-regel ...
  Ibn Ezra, Joseph ben Isaac / אבן עזרא, יוסף בן יצחק ;
  Nidpas ... poh Śaloniḳi : bi-defus ʿal shene aḥim h.R. Avraham b.R. Matityah Bat Shevaʿ ṿe-ha-r. Yosef be-R. Matityah Bat Shevet [sic!] ; נדפס ... פה שאלוניקי : בדפוס על שני אחים ה״ר אברהם ב״ר מתתיה בת שבע זלה״ה וה״ר יוסף ב״ר מתתיה בת שבת, 361 [1600/1601]
 • Titelblatt

  Sefer Keli neḥoshet / ספר כלי נחושת

  ṿe-hu beʾur melekhet keli ha-atsṭralob ... huva rishonah li-defus
  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; ; Edelmann, Zebi Hirsch ben Mordechai / אדלמן, צבי הירש (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Königsberg : Gedruckt in der Hartungschen Hofbuchdruckerei, 5605 = 1845
 • Titelblatt

  Sefer Śefat yeter / ספר שפת יתר

  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; ; Bisliches, Mordechai Leib / ביסליכיס, מרדכי ליב (Hrsg.) ; (Hrsg.) ; Ibn Yaḥya, Bonsenior / אבן יהיא, בון שניור ;
  Pressburg : Druck und Verlag von Anton Edlen von Schmid, 1838
 • Titelblatt

  Diṿan le-Rabi Avraham ben ʿEzra / דיואן לרבי אברהם בן עזרא

  u-ve-tokho Igeret Ḥai ben Meḳits
  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; ; Steinschneider, MoritzEgers, Jakob / שטינשנידר, משהאיגר, עקיבא בן יוסף (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Frankfurt am Main : in Commision: J. Kauffmann, 1886 = 646