2 Titles

jump to filter-options
Search for: Place = Königsberg
 • Title page

  Ḳevutsat ha-hashmaṭot / קבוצת ההשמטות

  kolel kol ha-devarim ha-ḥaserim be-Talmud Bavli ṿe-Rashi ṿe-Tosafot ṿe-Rosh ṿe-hag.A. [ṿe-hagahot Asheri] u-fe. ha-Mishnayot le-ha-Rambam ; mine az nidpesu ʿEmanuʾel Bombaśti[?] be-Amśṭerdam shenat 410 li-f.ḳ ...
  [Ḳenigsberg] : [Verlag nicht ermittelbar] ; [קאניגסבערג] : [חסר שם בית־הוצאה], 620 [1859/1860]
 • Title page

  Sefer matsref ha-ʿavodah / ספר מצרף העבודה

  hu ṿikuaḥ asher hayah zeh ke-shivʿim u-shetayim shanah ben shene gedole ha-dor, ha-eḥad mi-ʿedat ha-Ḥasidim, ṿe-ha-sheni mi-ʿedat ha-Minagedim (!) ...
  Segalovits, Dov Ber ben Shalom ha-Leṿi / סגלוביץ, דוב בר בן שלום הלוי
  Kenigsberg : [Verlag nicht ermittelbar] ; קעניגסבערג : [חסר שם בית־הוצאה], 618 [1857/1858] ; Kenigsberg : gedruḳṭ bay Gruber eṭ Langrien, 618 [1857/1858]