1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Verlage = בדפוס של הרב הגביר המפורסם מוהר״ר אברהם יוסף בן ... אהרן מדפיס סג״ל זצ״ל
  • Titelblatt
     Das Dokument ist frei verfügbar.

    Sefer Tana de-ve Eliyahu / ספר תנא דבי אליהו

    raba ṿe-zuṭa : mevoʾar ṿe-shiṿam she-kol le-havin meʿat bi-devaraṿ ha-ḳedoshim ṿe-ha-beʾur niḳra bi-shemo Meʾore esh
    Lemberg : Bi-defus shel ha-Rav ha-gevir ha-mefursam mo.h.R.r. Avraham Yosef ben ... Aharon Madpis Segal z.ts.l. ; Lemberg : בדפוס של הרב הגביר המפורסם מוהר״ר אברהם יוסף בן ... אהרן מדפיס סג״ל זצ״ל ; Lemberg : gedrukt bei Abr. Jos. Madfes, 624 = 1864