Sefer ha-emunot ṿe-ha-deʿotספר האמונות והדעות : ṿe-hu kolel ʿaśarah maʾamarim : והוא כולל עשרה מאמרים / ḥibro bi-leshon ʿArav ha-gaʼon Rabenu Saʿadyah Alfyumi ... ; ṿe-hetiḳo Yehudah n. Tibon li-leshon ha-ḳodesh / חברו בלשון ערב סעדיה אלפיומי ; והעתיקו יהודה ן' תיבון ללשון הקודש. Laiptsig : be-defus ha-meshubaḥ shel ha-adon Leopold Shnois ; לייפציג : בדפוס המשובח של האדון ליאיפולד שנויס ; Halbershṭadṭ : ʿal hotsaʾot Yeruḥam Fishel ; האלבערשטאדט : על הוצאות ירוחם פישל, 619 [1858 oder 1859]