Seder Rav ʿAmram Gaʾon z.l.סדר רב עמרם גאון ז״ל / ... ha-maʿatiḳ ... Naḥman Natan Ḳoronel / ...מעתיק ... נחמן נתן קורונל... Ṿarsha ; ווארשא ; Warszawa : Nakład i własność domu handlowego S. Jawitz i syn, 625 = 1865 ; Warszawa : W drukarni Ch. Kelter'a i spółki, 625 = 1865
Inhalt