Seder Rav ʻAmram Gaʾon z.l.סדר רב עמרם גאון זʹʹל / ha-maʿatiḳ: Naḥman Natan Ḳoronel / המעתיק: נחמן נתן קורונל. Warszawa : Nakład i własność domu handlowego S. Jawitz i syn ; Ṿarsha ; ווארשא, 625- = 1865- ; Warszawa : W drukarni Ch. Kelter'a i spółki
Content