Rabi Mosheh Ḥayim Lutsaṭoרבי משה חיים לוצטו : ḥayaṿ u-feʿulotaṿ be-shira, be-ḥokhmah u-ve-kabalah : חייו ופעולותיו בשירה, בחכמה ובקבלה / meʾet Avraham Kahana / מאת אברהם כהנא. Ṿarsha : Hotsaʾat "Tushiyah", 1898