Neuzugänge

zu den Filteroptionen
 
vom 20.7.2020
  • Titelblatt

    La-yesharim tehilah / לישרים תהלה

    shir yedidut le-yom ḥatunat ha-ḥakham ṿe-ha-navon k.hr.r. Yaʿaḳov Di-Gaṿiś ... ʿim ha-kalah ha-betulah ha-mehulalah ha-tsanuʻah marat Raḥel Da-Ṿega Enriḳeś y.ts.ṿ.
    Lutsaṭo, Mosheh Ḥayim / לוצאטו, משה חיים בן יעקב חיים
    Ṿe-ʿatah nidpas shenit, Poh ḳ.ḳ. Berlin : [Ḥinukh Neʿarim] ; פה ק״ק ברלין : [חנוך נערים], 540 [1779/1780]
vom 8.7.2020
vom 11.11.2015
vom 14.11.2014
vom 6.12.2012
vom 8.5.2012
1 - 6