Neuzugänge

zu den Filteroptionen
 
vom 6.7.2018
vom 1.8.2017
vom 17.7.2017
vom 16.5.2017
  • Titelblatt

    Sefer ha-Miluʾim / ספר המילואים

    o Mashbir he-ḥadash : bo ʾasafti u-mileti ʾotsar milim ha-nimtsaʾim be-divre rabotenu
    Schönhack, Joseph / שיינהאק, יוסף ;
    Ṿarsha : Bi-defus Y. Goldman ; ווארשא : בדפוס י. גאלדמאן, 629 = 1869
1 - 4