Verlage

zu den Filteroptionen
  • Titelblatt

    Sefer Halakhot ḳetanot / ספר הלכות קטנות

    ḥeleḳ rishon ṿe-sheni mi-sheʾelot u-teshuvot
    Ḥagiz, Yaʿaḳov Ben Shemu'el / חגיז, יעקב בן שמואל ; ; Ḥagiz, Mosheh / חאגיז, משה בן יעקב (Hrsg.) ; (Hrsg.)
    Poh Ṿiniziʾah : Alvise Bragadin ; פה ויניזיאה : Appresso il N.H.s. Alvise Bragadin, 464 [1703 oder 1704]