Titel

zu den Filteroptionen
 • Titelblatt

  [Ḥamishah Ḥumshe Torah] / [חמשה חומשי תורה]

  ʿim targum Onḳelos, u-ferushe Rashi u-veʾur ṿe-targum Ashkenazi
  Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 568- [1807 oder 1808-]
 • Titelblatt

  Mishle / משלי

  ʿim beʾur ṿe-targum Ashkenazi ... gam Pe. Rashi ṿe-Sefer Mikhlal Yofi ʿim tosefet Leḳeṭ shikheḥah
  Abendana, Jacob ben Joseph / אבנדאנה, יעקב בן יוסף
  Ke-asher nidpas be-ḳ.ḳ Berlin [1790] u-be-Ṿin [1799], Oifibakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits ; אופיבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם סג"ל שפיץ, 565 [1804 oder 1805]